Ajakeskus Wittenstein edasiarendamine

Toetuse saaja nimi: SA Ajakeskus Wittenstein.
Projekti nimetus:  “Ajakeskus Wittenstein edasiarendamine”.
Projekti kogumaksumus on 1 815 820,61 eurot sellest Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest toetus 1 543447,51 eurot. Projekti omafinantseeringu katavad Kultuuriministeerium summas 272 373,10 eurot, ning Paide linn summas 60 000 eurot ja sihtasutus 11 000 eurot.
 
Baltikumis ainulaadse tegevuspõhise elamusmuuseumi rajamine. Eriline tähelepanu on 19. sajandi mõjutustel, väikelinna näitel,tegevustele tugineva keskkonna loomine, et veelgi elamuslikumalt eesti ajalugu tutvustada.
Projekti abikõlblikkuse periood; 2014 – 2020.
Prioriteetse suuna toetuse osakaal: Ajakeskus Wittenstein edasiarendamine eesmärgiks on nii sise- kui välisturismi oluline elavdamine ning Eesti kui turismisihtkoha tuntuse suurendamine välisturgudel. Projekti elluviimise tulemusel luuakse kuni 7 uut töökohta, selle väljaarendamisega kaasneb teiste turismiteenuste (majutus, toitlustus jm vaba aja teenused) oluline kasv piirkonnas.
Eesmärgiks on, et turist jääks mitmeks päevaks piirkonda. Projekti elluviimise asukohaks on Paide linn.

Järvamaa muusem kolib aasta pärast uude muuseum-tegevuskeskusesse

Järvamaa Muuseum jätab Paides Lembitu pargis asuva hoone maha ja kolib järgmise aasta suveks peatänava ääres valmivasse muuseum-tegevuskeskusesse. Kuigi ehitusleping sai allkirjad, on tellijal ehk ajakeskusel Wittenstein puudu ligi veerand miljonit eurot.

ERR/Olev Kenk

Paidesse kerkib 19. sajandi muuseum-tegevuskeskus

Täna allkirjastati Järvamaa muuseumis Paidesse rajatava 19. sajandi muuseum-tegevuskeskuse ehitusleping, mille tööd peaksid valmima järgmise aasta jaanuaris ja uksed avanema sama aasta juunis.

TV3/Virgo Pärn